Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

tobuildahome
tobuildahome
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaMissMurder MissMurder
5763 c389 500
Reposted fromunco unco viaMissMurder MissMurder
tobuildahome
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce
— ..
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaMissMurder MissMurder
tobuildahome
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viaMissMurder MissMurder
tobuildahome
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viaMissMurder MissMurder
Im dłużej siedzisz w swoim pokoju tym trudniej ci się z niego wydostać.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaMissMurder MissMurder
tobuildahome
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viaMissMurder MissMurder
tobuildahome
Nie będzie drugich szans, nie będzie drugich nas.
— Grzegorz Hyży - O Pani!
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tobuildahome
Czasem jak wdepniesz w dołek, to kopiesz jeszcze większy
Żyjemy w błędnym kole, które ma swe zakręty.
— Kuban - mała mi
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
tobuildahome
5188 0602
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viaimmuff immuff
tobuildahome
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
5208 9929 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viagodiva godiva
tobuildahome
(...) I pisz, kiedy tylko poczujesz potrzebę (...)

— Kaja Kowalewska
5673 f0a5 500

lonelycigs:

― Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

“Please just let me keep this memory, just this one…”

Reposted fromLittleJack LittleJack viagodiva godiva
tobuildahome
6632 21c8
Reposted fromusual usual viadotknij dotknij
tobuildahome
9963 8c57
touchme
tobuildahome
5216 cdd7 500
Reposted frombukoz bukoz vianiskowo niskowo
tobuildahome
3205 5504
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viamesoute mesoute
I always felt like I saw things differently. Saw things other people didn’t.
Lois Lowry, The Giver
(via theliteraryjournals)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaWilalena Wilalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl