Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

School for 12 years, college for 4 years, then you work until you die.

Cool.

— (via liebeficktunsalle)
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viatobecontinued tobecontinued
tobuildahome
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet
9337 ed93
Reposted fromzi zi viatobecontinued tobecontinued
tobuildahome
5323 8ffe 500
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
tobuildahome
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viatobecontinued tobecontinued
tobuildahome
Reposted frompanimruk panimruk viadontforgot dontforgot
tobuildahome
6182 4cec
Reposted fromtfu tfu viadontforgot dontforgot
tobuildahome

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viatobecontinued tobecontinued
tobuildahome
tobuildahome
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianiskowo niskowo
tobuildahome
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve vianiskowo niskowo
tobuildahome
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
tobuildahome
9858 0aa7 500
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
tobuildahome
3598 8b85 500
4czerwiec
Reposted fromramoneska ramoneska viamesoute mesoute
tobuildahome
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasavanna savanna
tobuildahome
1238 bae7 500
Reposted frommesoute mesoute
tobuildahome

April 02 2017

4913 fb24

oncewerewomen-inmotion:

Flower power

Reposted fromamatore amatore viaMissMurder MissMurder
tobuildahome
Internet jest złym miejscem, ale przecież nie zacznę podchodzić do obcych ludzi na ulicy, chwytać ich za ramiona i mówić: "DZISIAJ CZUJĘ SIĘ PRZYGNĘBIONY, MAM OCHOTĘ NA CZEKOLADĘ, TO ZDJĘCIE KOTA, CHCESZ POSŁUCHAĆ PIOSENKI?"
— Autor nieznany
Reposted fromstercum stercum viaMissMurder MissMurder
tobuildahome
6637 c99f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...