Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

tobuildahome
tobuildahome
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
tobuildahome

"Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę."

— Jerzy Stelmach
tobuildahome
Powiedz mi, gdzie zniknęła ta przyjaźń?
— Luka x Essex
Reposted frommefir mefir
tobuildahome
Najlepsze lata życia nigdy się nie powtarzają.
— "Tylko Ciebie chcę"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
tobuildahome
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaxannabelle xannabelle
tobuildahome
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle
tobuildahome
Co robiłaś wieczorem?
Siedziałam i gapiłam się w zegar, aż wydawało mi się, że już mogę do ciebie zadzwonić, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
Śmieję się.
A ty co robiłeś?
Siedziałem i czekałem na twój telefon i zastanawiałem się, co powiedzieć, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
— James Frey – Milion małych kawałków
Reposted fromatyde atyde viaxannabelle xannabelle
tobuildahome

Wierzyłem w nas, nawet gdy cały świat był temu przeciw. 


tobuildahome
Zacznij doceniać szczegóły. Poranną kawę, dobrą książkę, zachwycającą piosenkę, dobry film. Znajdź szczęście w uśmiechu przechodnia, zdanym egzaminie, ciepłym głosie mamy. Doceniaj każdą sekundę. Uwierz w siebie. Uwierz, że marzenia się spełniają. I chociaż to trudniejsze niż ciągłe marudzenie, to jest to warte tego wysiłku. Nikt nie uczyni Cię szczęśliwym, jeśli najpierw nie odnajdziesz szczęścia w sobie!
Reposted frompinkdress pinkdress viaanastasie anastasie
tobuildahome
Często usiłujemy ukryć nasze uczucia przed tymi, którzy powinni je poznać.
— Colleen Hoover – Maybe Someday
tobuildahome
Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją dłoń, nie dotknęłabym jej.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute vianiespokojna-dusza niespokojna-dusza
tobuildahome
0800 f7a2
DO ZAPAMIĘTANIA DROGIE PANIE!
Reposted fromncmsp ncmsp viainyourheart inyourheart
tobuildahome
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainyourheart inyourheart
tobuildahome
Na zawsze to zawsze zbyt długo.
— José Saramago "Miasto ślepców"
Reposted fromrominaplum rominaplum viapozakontrola pozakontrola
tobuildahome
Jesteś szczęśliwy? 
A może wolisz przemilczeć to pytanie?
tobuildahome
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viajeannee jeannee
tobuildahome
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.
tobuildahome
Kobieta poniża siebie sama, kiedy porównuje się z inną kobietą.
— Dlaczego mężczyźni kochają zołzy.
Reposted fromtroubles troubles
tobuildahome
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viawerkacholerka werkacholerka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl